Home


Solveig Lehtonen är en finlandssvensk konstgrafiker som bor och har sin atelje i Göteborg. Hon arbetar med etsning på kopparplåt och olika belysningstekniker. Tidsperspektivet intresserar henne och i sina verk betraktar hon ofta världen från barnets synvinkel. Hon rör sig i ett gränsland mellan fantasi och verklighet och upplever att minnen och erfarenheter blandas till en ny sorts verklighet där allt är möjligt. Där finns en känsla av frihet som hon vill förmedla.

Email: contact@solveiglehtonen.com


Atelje: Kanten, Amiralitetsgatan 24M, 41462 GÖTEBORG

https://kanten-ateljeforening.webnode.se